Committee
 
Prof. Jianfeng Chen
Prof. Zhengming Gao      
Prof. Xiaochun Chen
Prof. Jianwei Li               
Prof. Yuyun Bao            
Prof. Xiongbin Huang     
Asso. Prof. Daojian Cheng
Copyright@2013 北京化工大学 | 地址:北京市朝阳区北三环东路15号 | 邮编:100029 | Email:forum@buct.edu.cn