Committee
 
Prof. Qunxiong Zhu 
Prof. Zheng Li
Prof. Jianlin Wang
Prof. Youqing Wang
Prof. Hongguang Li
Prof. Dazi Li
Prof. Ruilian Zhao
Prof. Juan Chen
Prof. Xuewei Wang
Copyright@2013 北京化工大学 | 地址:北京市朝阳区北三环东路15号 | 邮编:100029 | Email:forum@buct.edu.cn