Contact

 
 
Xu Zhang       Professor
       Tel:+86 13126604680
Xing Wang     Associate Professor  
Tel:+86 13911527186
E-mail
wangxing@mail.buct.edu.cn
Copyright@2013 北京化工大学 | 地址:北京市朝阳区北三环东路15号 | 邮编:100029 | Email:forum@buct.edu.cn